Headerbild

Klubbinfo/Kontakt

Styrelse/kontakt verksamhetsår 1/7-30/6

Styrelsen säsongen 2023/24

Ordförande
Ulla-Kari Pontén 070 - 255 17 07

Kassör
Annette Rönnberg

Ledamöter
Maria Lindström 073-976 76 24
Anna-Lena Widén 070-6026098
Eva Kallersand 070-266 63 13

Suppleant (ersättare)
Elsa Karlsson
Mikael Berglöf

Adjungerad i styrelsen ungdom
Ole Lahs

Revisor
Martin Egesrönning
Anna Lindberg

Valberedning:

Susanne Bäckström 070- 366 54 17

Övriga kontakter:

 • Försäkring - Anna-Lena Widén 070-6026098

 • Material - Anton Trotzig 070-433 35 02

 • Kläder - Erik Thorsell 070-602 56 48

 • Hemsida - Ole Lahs 070- 242 76 66

 • Utbildning - Ulla-Kari Pontén 070- 255 17 07

 • SISU - Lena Lindberg 073-09 78 220

 • Media och Press - Eva Kallersand 070-266 63 13

 • Ungdom - Maria Lindström 073-976 76 24

 • Tävling - Bengt Pontén, med flera 070- 374 47 63

 • Förtäring - Susanne Bäckström 070- 366 54 17

 • Träningar - Erik Thorsell, Elisabeth Haukeland 070-602 56 48

 • Ullmax - Lena Lindberg 073-09 78 220